Stockholm Hash House Harriers

drykkjumenn með hlaupavandamál
(jag kunde inte motstå frestelsen)

En kort presentation.

The Hash House Harriers är, som rubriken antyder, en internationell organisation med inriktning på löpträning och socialt umgänge, kanske framför allt det senare. Själva ordet Hash har i det här sammanhanget inget med ev. rökverk att göra, utan kommer ursprungligen från den engelska maträtten med samma namn (pyttipanna på svenska) och kan betyda flera olika saker:

 • Hela (o)organisationen globalt.
 • En lokalavdelning, ofta betecknad HHH, H3 eller Kennel.
 • En sammandragning av Hashare: globalt, nationellt eller liknande, t.ex. InterHash (globalt), InterScandi Hash (i Skandinavien), Nash Hash (d.v.s National Hash)
 • En springning, också kallad Hash Run eller bara Run.

 


 

Historisk bakgrund

1938 i Kuala Lumpur, Malaysia, satt en engelsman vid namn A.S. Gispert och funderade på en löparklubb han tidigare hade tillhört. Klubben hade fungerat ungefär som våra dagars Hash House Harriers, d.v.s. någon sprang före och lade ut ett spår som de andra skulle försöka följa och helst hinna ifatt haren. Gispert beslutade sig för att försöka starta en ny klubb efter samma modell och snart var den ett faktum. Medlemmarna hade det gemensamt att de, bortsett från att de alla var engelsmän, hade för vana att inta sin lunch på The Selangor Club i centrala Kuala Lumpur. Maten där var dock föga upphetsande, vilket resulterade i att de började kalla klubben för The Hash House (ungefär "Syltan"). Harrier betyder harhund, och när de nu hade en nystartad löparklubb var det alldeles naturligt att kalla den The Hash House Harriers.

Klubben hann med 107 lopp innan den tvingades ta paus p.g.a. den japanska invasionen. Dessutom dödades Gispert i strid med japanerna i Singapore den 11:e februari 1942. Det dröjde ända till augusti 1946 innan de överlevande åter kunde samlas, men sedan dess har det rullat på. Till en början skedde utvecklingen i mycket maklig takt. Det dröjde alltså 24 år innan kennel nr 2 startades i Singapore. När Kuala Lumpur sprang lopp nr 1500, år 1974, fanns det bara 35 olika kennlar, men därefter har utvecklingen varit lavinartad. Det är oklart hur många det finns idag, men det är klart att det är flera tusen runt om i världen.

 


 

Interhash

Som texten ovan försöker belysa finns det hashare utspridda över hela världen. Det första stapplande steget att samla ihop några av dessa skedde i Kuala Lumpur 1966 i samband med deras tusende run. Sedan 1978 har s.k. Interhashes arrangerats vartannat år. Det började i Hong Kong år 1978 med c:a 800 deltagare, men de senaste åren har det varit över 4000-5000 hashare som deltagit. Mer information finns på websidan www.interhash.com.

 


 

InterScandi Hash

&Aring Norden har också gemensamma sammankomster, s.k. InterScandi Hashes, naturligtvis i mindre skala. I augusti 1995 var Stockholm värd för InterScandi '95, vilken lockade till sig ca 150 personer från San Fransisco i väster till Canberra i öster (ett stort tack till Åbro bryggerier, som så generöst försåg oss med öl). Begreppet "Skandinavien" har med åren blivit mer och mer uppluckrat och 2015 gick mötet av stapeln på Irland. När nästa InterScandi händer går förhoppningsvis att se under EVENTS ovan, dvs. om det är planerat.

 


 

Vilka Hashklubbar finns i Sverige

I elk logoStockholm finns den för närvarande tre stycken Hashar. Den ursprungligaste, The Absolut Hash, har funnits sedan 1986 medan de två andra The Underground Hash och The Berserkers Full Moon Hash båda startade sin verksamhet sommaren 1994. Det är absolut inte så att de olika Hasharna konkurrerar utan de snarare kompletterar varandra: Absolut, som är mer familjebetonad, springer varannan lördag från någons hem och det brukar serveras mat och dryck; Underground springer på onsdagar från någon pub och var och en betalar sin egen förtäring och slutligen Full Moon springer (och då menar jag springer, och långt) varje fullmåne med egen medhavd förtäring, dvs BYOB (Bring Your Own Beer).

Bland de andra grupperna i Sverige så finns det närmast en hash i Västerås som vi ibland besöker och som ibland besöker oss, en klubb i Ludvika och en i Göteborg där de springer en gång i månaden, och en i Blentarp i södra Sverige.

Vi har också en rese-hash, the Stockholm Travel Hash, som består av ressugna Stockholmshashare som ibland är ute och springer på de mest roliga & otroliga ställen i världen, allt från Belgien till utbrytarrepubliken Artsakh / Nagorno-Karabakh i Kaukasien.

 


 

Vem är då en hashare?

En hashare är en person som tycker om att umgås och dricka öl och som, i större eller mindre grad, även tycker om att springa. Till yrket kan en hashare vara allt mellan lastbilschaufför och karriärdiplomat. Med tanke på organisationens internationella inriktning är nog det senare vanligare. Många, kanske de flesta, kommer också i kontakt med Hashen när de har utlandstjänstgöring i någon form.

 


 

Springningen

En i förväg utsedd hashare, kallad haren, The Hare, markerar ett spår genom att med jämna mellanrum hälla ut små högar med mjöl eller att rita pilar med krita. Resten, The Hounds eller The Pack, packet, följer det utlagda spåret tills de kommer till en s.k. Check (oftast ett kryss inuti en cirkel). Detta tecken innebär att spåret slutar där, men fortsätter någonstans inom en radie av ca 100-150 meter i okänd riktning.

Det gäller då att leta reda på fortsättningen av spåret. Hittar man en ny pil eller mjölhög så ropar man "On One". När den andra blir hittad så ropas det "On Two", men det är först när den tredje pilen eller mjölhögen blir hittad som man verkligen vet att man är på rätt spår. Hasharen ifråga ropar då "On Three, On On!" för att leda resten av packet på rätt väg innan man själv springer vidare.  Hittas ingen tredje pil eller mjölhög, eller om man istället träffar på två eller tre parallella linjer så kan det nämligen röra sig om ett falskspår, en False Trail. Det betyder att haren har lurats och att hasharen måste springa tillbaka till checken igen och leta efter rätt spår, True Trail, i en annan riktning.

Detta system innebär att fältet samlas upp vid varje check. De snabbaste löparna, The Front Running Bastards, hinner fram först och medan dessa letar hinner de långsamma ifatt. Det finns även andra symboler som haren har till sin hjälp för att sakta ner FRBerna, t.ex. Back Checks, men dessa förklaras normalt av haren före själva löpet under en Chalk Talk.

Under tiden man springer så kan man ibland höra folk ropa: "Are You?"  Det betyder att någon hashare är osäker om rätt väg. Man svarar då antingen "On On" om man själv vet att man är på rätt väg (dvs. man har sett en markering nyligen) eller "Checking" alt. "Looking" om man själv letar efter rätt väg, t.ex. vid en Check. Hör man någon ropa "Beer Near" eller "Drinks Near" så är en vätskekontroll med öl eller annan välsmakande dryck nära och förhoppningsvis så följer målet (och mer öl) inte heller långt därefter.

 


 

Ölet och umgänget

Efter "målgången" väntar det som de flesta hashare med rätta betraktar som det allra viktigaste: ölet och umgänget. Eftersom loppet är utformat som det är, så springer var och en precis efter sin egen förmåga och sin egen dagsform. Känner man sig lite ur slag stannar man vid checken och låter de andra springa kors och tvärs och leta efter fortsättningen. Har man sedan läge att göra det tar man en genväg och anländer till målet samtidigt med någon som sprungit ungefär dubbelt så långt.

Ett Hash Run är definitivt ingen tävling. Det finns inga vinnare och inga förlorare. Att fuska är svårt eftersom det mesta är tillåtet. Det värsta som kan hända är att man tvingas inta en Down-Down, något som dock knappast betraktas som ett straff. En down-down är något centralt och heligt för en hashare och betyder att en liten bägare öl måste tömmas på snabbast möjliga sätt i ett drag. Misslyckas man med detta måste resten hällas över huvudet.

Ceremonierna efter loppet leds av The Religious Adviser (RA), en person med livlig fantasi, god iakttagelseförmåga och ett välsmort munläder vars främsta ansvar är att se till att vädret är bra. Han/Hon leder det hela på engelska, det internationella hashspråket, och delar ut down-downs till välförtjänta hashare. Haren får alltid en down-down oavsett om spåret varit bra eller dåligt lagt. Dessutom hälsas alla nybörjare välkomna. I övrigt kan man få en down-down för att:

 • man underlät att meddela de andra att spåret man funnit var falskt
 • man underlät att meddela de andra att man funnit det rätta spåret
 • man tävlade under loppet
 • man stretchade efter loppet
 • man passade på att utnyttja en rutschkana när spåret passerade en lekplats
 • man inte åkte i rutschkanan som spåret var lagt i
 • man hade något på huvudet när man drack sin down-down
 • RA tycker att man skall ha en
 • (fyll i lämplig anledning här):

Protesterar man kan man få en för att man protesterar. Hänsyn tas dock till bilförare.

 


 

Regler

Som alla organisationer håller sig Hash House Harriers med klubbregler. Här inskränker det sig dock till "Rule number one: THERE ARE NO RULES".

 


 

Texten ursprungligen framforskad och sammanställd (dvs plagierad) av Meatball, bearbetad och uppdaterad av Floater samt Blow Queen.